KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Lahit ve Türleri

 
 
 
Konya İli, Ereğli İlçesi’ne bağlı Aşıklar Köyü yolunda Ereğli’ye yaklaşık 5 Km.  mesafede kırılarak parçalanmış bir halde yukarıda fotoğrafı yer alan lahit bulunmuştur.

Sahte olduğu anlaşılan lahdin, kireçtaşından yapıldığı, dış yüzeyinin yontularak şekil verildiği, iç kısmının ise spiral aleti ile oyularak boşaltıldığı tespit edilmiştir. 70 X 35 X 70 cm. ebatlarında olan lahdin dış yüzeyine eskitilmiş süsü verilmesine rağmen iç kısmının tamamı ile yeni olduğu görülmüştür.

Kapakla gövdeyi birleştirmek ve iki blok arasındaki boşlukları kapatmak için kurşun kullanılmış ve akemi ile yapıştırılmıştır. Büyük olasılıkla, eski eser kaçakçılığı ile uğraşan kimseler tarafından yapılan bu lahit, henüz açılmamış bir lahitmiş gibi satılmak amacıyla yapılmıştır.

Gerçeğin ortaya çıkmasından sonra boş bir arazide parçalanarak atıldığı düşünülen lahdin mevcut parçaları Ereğli Müzesi Müdürlüğü’ne taşınmıştır.
 
 
Konya Ereğli Müzesi'nden Bildirilen Sahte Lahit
 

Sarımtrak taştan yapılmış, çatı biçimli kapağı olan “ostoteks” olup, ancak Roma döneminin kopyasıdır. Eser 100 X 50 X 60 cm ölçülerinde, dar yüzünde girland kabartması, diğer geniş yüzde girland ve yılan kabartmaları mevcuttur. Söz konusu lahit (çocuk mezarı) sahte olduğu için 2863 sayılı Yasa kapsamına girmemektedir.

Konya Müzesi'nden
Bildirilen Sahte Lahit
 
 
 
 
Uzun kenarı ., kısa kenarı . , yüksekliği 42cm. olan lahit görünümü verilmiş madeni eşyanın uzun kenarında iki girland arasında birer medusa başı, her iki kısa kenarda bir girland ve ortalarında birer adet aslan başı figürü ile üst kısmında başı sağa dönük şekilde yukarıya bakan üst tarafı çıplak vücuduna yılan sarılmış çocuk kabartması bulunmaktadır.
 
Osmaniye Valiliği'nden Bildirilen Sahte Lahit
 
Dört kenarı ve kapak kısmı bezemeli mermer sanduka.
21,5 cm. yüksekliğinde, 26 cm. genişliğinde ve 53 cm. uzunluğundadır:

 

 

 

 


 
 
 
Dört kenarı ve kapak kısmı bezemeli taş sanduka.
30 cm. yüksekliğinde, 30 cm. genişliğinde ve 75 cm. uzunluğundadır:

 

 

 

 


 
 
Dört kenarı ve kapak kısmı bezemeli kireç taşı malzemeden yapılmış sanduka.
24 cm. yüksekliğinde, 33 cm. genişliğinde ve 64 cm. uzunluğundadır:

 

 

 

 
 
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sandukalar
 
 
Tunç görünümlü lahit semerdam biçimli kapaklıdır. Platformu 191 cm. uzunluğunda, 76 cm genişliğinde, teknesi 171 cm. uzunluğunda, 56 cm. genişliğinde olup, toplam yüksekliği 85 santimetredir. Üzerinde kabartma olarak medusa başı, eros, aslan başı, yumurta dizisi ve bitkisel motifler işlenmiş, teknenin köşelerine sütuna sarılmış yılan yapılmıştır. Üst kapakta iki satır yazıt uygulanmıştır.

Bursa Müzesi'nden Bildirilen Tunç Görünümlü Lahit
 
1) Ostothek: 51X40cm. ölçülerinde ve 25 cm. yüksekliğinde teknesi ve bunun 54,5 cm. X 44 cm. ölçülerinde ve 14,5 cm. yüksekliğinde, üçgen alınlığın dört köşesinde yan akroter bulunan ostothektir.
 
 
2) Traverten malzemeden yapılmış, 39,5X39,5 cm. ölçülerinde ve 33 cm. yüksekliğinde, dört ayak çıkıntılı teknesi ve bunun üzerinde 42,5 cmX43,5 cm. ölçülerinde ve 11 cm. yüksekliğinde, üçgen alınlıklı kapaklı ostothektir.
 
 
3) Traverten malzemeden yapılmış, 51 cm.X46 cm. ölçülerinde ve 29 cm. yüksekliğinde, dört ayak çıkıntılı teknesi ve bunun üzerinde 47 cm.X48 cm. ölçülerinde ve 12 cm. yüksekliğinde, üçgen alınlığın dört köşesinde yan akroter bulunan kapaklı ostothektir. 
 
 
4) Traverten malzemeden yapılmış, 39 cm.X45,5 cm. ölçülerinde ve 26,5 cm. yüksekliğinde, dört ayak çıkıntılı teknesi ve bunun üzerinde 43 cm.X50 cm. ölçülerinde ve 13 cm. yüksekliğinde, üçgen alınlığın dört köşesinde yan akroter bulunan kapaklı ostothektir. 
 
Afyonkarahisar Müzesi'nden Bildirilen Sahte Lahit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yaklaşık 100 x 55 cm giriş bölümü bulunan yapay bir oda içerisine yapılan lahitin gövde ölçüleri yaklaşık 222 cm uzunluğunda, 76 cm genişliğinde ve 62 cm yüksekliğinde, lahit kapağı ise yaklaşık 230 cm uzunluğunda 80 cm genişliğinde ve 36 cm yüksekliğinde olup, köpük ve sentetik malzeme karışımıyla yapılmıştır. Günümüz yapımı olduğu anlaşılan söz konusu lahitin kapak kısmının köşe dar yüzlerinde bitkisel süslemeler, kapağın her iki üst bölümünde ise karşılıklı iki bitkisel süsleme arasına yapılmış geometrik süslemeler bulunmaktadır. Lahitin gövde bölümünde ise her iki dar yüzlerde birer adet medusa başı, geniş yüzlerde ise mitolojik figürler ve sahneler betimlenmiştir.
 
Afyonkarahisar Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sanduka
 
 
90x50x50 cm. ölçülerinde, dört yüzeyinde kabartmalı tasvirler yer almakta.
 
Manisa Müzesi'nden Bildirilen Sahte Lahit
 
 
 
Ağrı Valiliği'nden Bildirilen Sahte Eser
 
 
 
 
İç kısmı suntalarla yapılmış, dışına sac kaplanmıştır. Sacın üzeri, eski görünümü vermek için alçı ile sıvanarak geçmiş medeniyetlere ait bazı figürler, sandığın üst kapağına haç işareti yapılarak her iki taraftan çivi ile perçinlenmiştir.
 

Kahramanmaraş Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eser
 
Helenistik Dönem taklidi tunç, 10,2 cm. uzunluk ve 3,7 cm. yüksekliğe sahip lahit kapağı ile 11,2 cm. uzunluk ve 6,5 cm. yüksekliğe sahip lahit.
 
Batman Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eserler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,70m.x1,60m. ölçülerinde ve 0,81m. yüksekliğinde günümüz yapımı sahte lahit.
 
Afyonkarahisar Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eser
 
 
 
 
 
 
 
Kireç taşından yapılmış, geniş yüzeyi 1.00 m, kısa yüzeyi 0.50 m, yüksekliği kapak dahil 0.74 m. olan sahte lahit.
 

Aksaray Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eser
 
 
 
1 adet sahte lahit.

Van Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eser
 
Karamansahtediğer01.jpg

Karamansahtediğer02.jpg

Karamansahtediğer03.jpg Karamansahtediğer04.jpg

Karaman Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eser
 
1 adet Ostotek, 64,5x40 cm. ölçülerinde, 41 cm. yüksekliğinde, kapağı açılmamış, mermerden mamuldür.
 
İzmir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eser
 
Afyonsahtediğer01.jpg

Afyonsahtediğer02.jpg

Afyonsahtediğer03.jpg

Afyonsahtediğer04.jpg
0,70 m.x 1.50 m. ölçülerinde, 0,70 m. yüksekliğinde dört basamaklı bir kaide üzerinde oturtulmuş yeşil renkli ve kapaklı lahit.

Afyonkarahisar Müzesi'nden Bildirilen Sahte Lahit
 
Bursasahtediğer01.jpg

Bursasahtediğer02.jpg

Bursasahtediğer03.jpg
34x43 cm boyutunda dikdörtgen ostotekin her yüzeyinde silmelerden oluşan çerçeveler içinde farklı sahneler işlenmekte olup, kapak kısmında oturur vaziyette aslan heykeli bulunmaktadır.
Kapak kısmı polyester ve iki ayrı yerinden kurşun malzeme ile yapıştırılmış osteteğin içinden kurşun parçaları ve bir adet sahte sikke bulunmuştur.

Bursa Müzesi'nden Bildirilen Sahte Ostotek
 
Uşaksahtediğer01.png
Lahit; 207x65x57 cm ölçülerinde dikdörtgen formlu ve kapaklıdır.
Lahitin kısa kenarlarında bir girland içerisinde bir adet yuvarlak halka,
uzun kenarlarının birinde üç adet girland içerisinde yuvarlak halka motifleri yer almakta olup,
geniş yüzünün bir tarafında süsleme bulunmamaktadır.
Lahit üzerinde doğal olmayan şekilde sonradan tozlama yapılarak,
kapağının kenet yerleri ve lahitle birleşme noktalarında gözle görülür bir şekilde mermer yapıştırıcı kullanıldığı,
mermer makinesi ile düzeltilerek form verildiği anlaşılmaktadır.

Uşak Müzesi'nden Bildirilen Sahte Lahit

Denizlisahtediğer01.jpg

Denizlisahtediğer02.jpg
Sahte Ateş Sunağı
Yükseklik: 37 cm, Genişlik: 19.5x 20.3 cm
İçi boş kalıba döküm tekniği ile yapılmış kurşun üzerine bronz kaplamalı dikdörtgen prizması formlu ateş sunağı,
dört köşesinde koç başları, koç başları arası dört yüzeyde girland, girlandın merkezinde mask kabartmaları yer almaktadır.
Aşağıda dört yüzde aedicula içinde kadın heykelcikleri vardır. Aşağıda köşede sfenkler bulunmaktadır.

Denizli Müzesi'nden Bildirilen Sahte Lahit
 
Afyonsahtediğer01.jpg

Afyonsahtediğer02.jpg
Tekne ve kapak kısımları kabartmalarla süslenmiş, bronz görünüm verilmek amacıyla yeşile boyanmış basit profilden imal edilmiş lahit

Afyonkarahisar Müzesi'nden Bildirilen Sahte Lahit
 
 
Adanasahtediğer01.jpg

Adanasahtediğer02.jpg

Adanasahtediğer03.jpg


Bildiren Müze Müdürlüğü:

Adana Müzesi Müdürlüğü

Adı:Osthotek

 

Cinsi:Bronz

 

Taklidi Olduğu Dönem:

Roma

Ölçüsü:

Bronz osthotek gövdesi 9lx30x41 cm. osthotek kapağı 91x30 cm. boyutlarındadır.

Ağırlığı : -

 

Tanım :

Osthotek gövdesinin dört cephesi de işlenmiştir. Gövdenin iki uzun yüzeyinde ikili girlandların içinde mezar ikonografisinde önemli bir yer tuttuğu bilinen medusa başlan, gövdenin kısa yüzeylerinde tekli girland içinde cepheden aslan başları kabartma olarak işlenmiştir. Osthotek kapağı üzerinde kaide üzerinde başı profilden, gövdesi cepheden sırtı dönük olarak işlenmiş figürin sağ eli saçında, sol eli pileli giysisini tutmakta. Belden yukarısı çıplak olan figürin, altından çıkan yılanın başı yukarda solda, kuyruğu sol bacak bileğine dolanmış vaziyette. Osthotek kapağı ise gövdeye kurşunla tutturulmuştur.

 
 
Adana Müzesi'nden Bildirilen Sahte Ostotek

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sanduka
  
  Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller