KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

112. İngiltere’den iadesi sağlanan tunç boğa arabası modeli (1 adet) (2020)

Bakanlığımız uzmanlarınca İngiltere’de bulunan Bonham’s Müzayede Evi’nin 28 Kasım 2019 tarihinde yapılması planlanmış olan açık arttırmaya ait kataloğunda yapılan incelemeler sonucunda Anadolu kökenli olan ve M.Ö. 2 .-3. bine tarihlendirilen, iki adet boğa tarafından çekilen bir araba modelinin satışa çıkarıldığı tespit edilmiştir.
Söz konusu esere benzer eserlerin Şanlıurfa Müzesi koleksiyonunda olduğunun tespit edilmesi üzerine bu alanda yayınları bulunan Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile irtibata geçilerek eserin kökenine ilişkin bir rapor hazırlanması talep edilmiştir.
Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu tarafından hazırlanan rapor Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliğimize iletilerek müzayede evine gönderilmesi ve eserin satışının durdurulması talep edilmiştir. Müzayede evi ilk girişimimizi reddetmiş bunun üzerine Londra Kültür Müşavirliğince İngiliz polisi ile irtibata geçilerek eserin satışının durdurulması konusunda destek istenmiştir.
Bakanlığımızın girişimleri sonucunda satıştan çekilen eserin sahibi ile müzayede evi kanalıyla temasa geçilmiş olup adının gizli kalmasını talep eden kişi tarafından eser üzerindeki mülkiyet hakkından vazgeçildiği ve eserin Türkiye’ye iadesinin kabul edildiği öğrenilmiştir.
Eser 15 Şubat 2020 tarihinde ülkemize getirilerek, 19 Şubat 2020 tarihinde Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy tarafından kamuoyuna sunulmuştur.


Hitit Araba Modeli.jpg