KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

111. İngiltere’den iadesi sağlanan Isparta kökenli lahit parçası (1 adet) (2020)

Sidamara tipi bir lahit 1980’li yıllarda Isparta Göksöğüt Belediyesi tarafından 5 parçaya bölünmüş olarak tespit edilerek Belediye’ye taşınmıştır. Parçalar 1987 yılında alanda araştırmalar yapan Prof. Dr. Mehmet Özsait tarafından fotoğraflanmıştır. 1988 yılında eserler Isparta Müzesi Müdürlüğüne taşındığında 3 ana parça ve ufak birkaç parça olarak kayıtlara geçmiştir. 2015 yılında yapacağı bir yayın için araştırmalar yapan Prof. Dr. Volker Michael Strocka, Londra’da bulunan Sotheby’s Müzayede Evinin 1988 yılında basmış olduğu bir müzayede kataloğunda gördüğü iki parça eserin Prof. Dr. Mehmet Özsait’in Fransa’da basılan bir makalesinde gördüğü fotoğraflarla aynı olduğunu Bakanlığımıza Prof. Dr. Musa Kadıoğlu aracılığıyla bildirmiştir. Bu durum esere ait 2 parçanın fotoğraflamanın yapıldığı 1987 yılı ile müzeye taşındığı 1988 tarihi arasında çalındığını ortaya koymuştur.
Bunun üzerine hem Bakanlığımız hem İçişleri Bakanlığı İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığınca Sotheby’s Müzayede Evi ile irtibata geçilerek katalogda yer alan parçaların 1988 yılında kimlere satıldığı sorulmuş, müzayede evi eserlerin Türk uyruklu bir şahıs tarafından satışa sunulduğunu, 1988’de satılamadığını ancak 1989 yılında iki ayrı alıcıya satıldığını, gizlilik kanunları sebebiyle alıcıların isimlerini açıklayamayacağını bildirmiştir.
Eserlerin yeri tespit edilemediği ancak Türkiye’deyken çekilmiş fotoğrafları bulunduğundan, eserler, İnterpol Çalıntı Sanat Eserleri Veri Tabanına kaydettirilmiş ve uluslararası alanda arattırılmaya başlanmıştır. Bakanlığımız uzmanlarınca Christie’s Müzayede Evi’ne ait bir katalog taranırken bu parçalardan birinin 4 Aralık 2019 tarihinde satışa çıkarılacağı tespit edilmiştir. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Dairesi ile irtibata geçilmiş, anılan birim ivedilikle İngiltere polisi ile temas kurmuş, eserin satışı ileri seviyede tetkikler yapılması için geçici olarak durdurulmuştur. Ülkemizce sağlanan veriler sayesinde yasadışı olarak Türkiye’den çıkarılmış olduğu hususunda ikna olan İngiliz polisi eseri elinde bulunduran kişi ile görüşerek eserin iadesine aracılık etmiştir.
Eser 15 Şubat 2020 tarihinde ülkemize getirilerek, 19 Şubat 2020 tarihinde Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy tarafından kamuoyuna sunulmuştur.


Ispartalahit01.jpg