KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

109. İngiltere’den gönüllü iade alınan Saraçhane kökenli kafatası parçası (1 adet) (2019)

Durham Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.Charlotte ROBERTS, 2016 yılında vefat eden İngiliz arkeolog Prof.Don BROTHWELL’den devraldığı ve İstanbul Saraçhane semtinde yürütülen arkeolojik kazılarda ortaya çıktığı belirtilen Saraçhane kökenli  kafatası parçasını ülkemize iade etmek istediğini e-posta yoluyla Londra Büyükelçiliğimize iletmiştir. Saraçhane kökenli kafatası parçasının iadesi konusunda kendisinin yardım talebi üzerine Bakanlığımızca yapılan diplomatik girişimler sonucunda, Prof. Charlotte ROBERTS’in uhdesine geçen insan kafatası parçası 2 Ekim 2019 yılında ülkemize getirilerek Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü’ne teslim edilmiş ve muhafaza altına alınmıştır.


Saraçhanekafatası01.jpg