KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

108. İngiltere’den gönüllü iade alınan kültür varlıkları (3 adet) (2019)

Birleşik Krallık ’ta mukim bir şahıs tarafınca ülkemize iade edilmesi amacıyla UNESCO’nun Paris’te bulunan merkezine bir mektup eşliğinde pişmiş topraktan “Figürin Başı” ile iki adet seramik parçası teslim edilmiştir. Anılan mektupta söz konusu eserlerin 30 yıldan daha uzun bir süre öncesinde gerçekleştirilen bitpazarı satışında alınan kutunun içinden çıktığı ve bu kutuda eserlerin 1896 yılında Efes’ten getirildiğini bildiren bir mektubun da olduğu ifade edilmiştir.
Söz konusu eserlerin Paris Büyükelçiliğimizce teslim alındıktan sonra 18 Temmuz 2019 tarihinde ülkemize iadesi sağlanmıştır. Eserler öncelikle Anadolu Medeniyetleri Müzesine nakil edilerek koruma altına alınmış daha sonra 3 Aralık 2019 tarihinde Efes Müzesine gönderilmişlerdir.


Kadınbaşıseramik01.jpg  Kadınbaşıseramik02.jpg

Kadınbaşıseramik03.jpg