KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

105. ABD’den iadesi sağlanan Bowling Green Devlet Üniversitesi’nde bulunan mozaikler (12 parça) (2018)

2012 yılında Dr.Stephanie Langin-Hooper ve Rebecca Molholt isimli akademisyenler tarafından Bowling Green Üniversitesinde bulunan ve toplam 12 parçadan oluşan mozaikler hakkında bir inceleme yapılmış ve eserlerin Zeugma kökenli olabileceği sonucuna varılmıştır.
Aynı yıl içerisinde mozaiklerin olası kökeni hakkında bilimsel raporlar Zeugma Kazı Başkanı ve konu ile ilgili çalışan diğer akademisyenlerimizden temin edilmiştir.
Alınan raporların söz konusu eserlerin Zeugma kökenli olduğunu doğrulaması, Çingene Kız olarak Gaziantep’in sembolü haline gelmiş olan mozaik panonun çevresini oluşturan parçalardan olduğunu belirtmesi üzerine Bakanlığımızca Bowling Green Üniversitesi ile iletişime geçilerek eserlerin iadesi talep edilmiş ve uzun süren müzakereler sonucunda eserlerin ülkemize iadesi 26 Kasım 2018 tarihinde sağlanmıştır. Mozaikler Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesinde sergilenmektedir.


Bowlingmozaik01.jpg