KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

97. İngiltere’den iadesi sağlanan Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi’nden çalınan el yazması (1 adet) (2017)

Konya’da bulunan Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi’nde 2000 yılında gerçekleşen hırsızlık olayı neticesinde 110 cilt el yazması ve matbu kitap ile 62 adet el yazması kitaba ait cilt kapaklarının çalınmıştı.
Çalınan el yazmalarından birinin Sotheby’s Müzayede Evi tarafından 26 Nisan 2017 tarihinde Londra’da düzenlenen İslâm Dünyası Sanatları (Arts of the Islamic World) adlı müzayedede satışa sunulacağı tespit edilmiştir. Fahrüddin er-Razi’ye ait H.621/M.1224 yılında tamamlanmış Şerhu’l-Kanun fi’t-Tıb isimli eser 24 lot numarası ile müzayedede satışa sunulmuştur. Yusuf Ağa Kütüphanesi envanterine 4980 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan bu el yazmasının, 25 Nisan 2000 tarihinde gerçekleşen hırsızlık olayını müteakip çalınan diğer kitap ve ciltlerle birlikte INTERPOL Çalıntı Sanat Eserleri Veritabanında yayınlatılması sağlanmıştır.
Bakanlığımız girişimleri sayesinde İngiltere INTERPOL birimiyle iletişim sağlanarak el yazması kitabın satışı durdurulmuş ve eser 20 Eylül 2017 ülkemize iade edilmiştir. Günümüzde Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi’nde muhafaza edilmektedir.


Yusufagayazmaeser01.jpg