KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

94. İngiltere’den gönüllü iade alınan Yortan Kabı (1 adet) (2017)

İngiltere’de (Londra) faaliyet göstermekte olan Adam Partridge müzayede firması, kendilerine mezat yoluyla satılması amacıyla getirilen bir kültür varlığının 1960’lı yıllarda Efes Ören Yeri yakınlarındaki bir dükkandan iyi niyet çerçevesinde satın alındığını, değerlendirmeleri neticesinde söz konusu varlığın  ülkemizden çıkarılmasının yanlış olduğunu anladıklarını belirterek  anılan kültür varlığını ülkemize  iade etmek üzere Londra Büyükelçiliğimize teslim etmek istediklerini belirtmişlerdir.
Söz konusu kültür varlığı Erken Bronz Çağı’na tarihlendirilmekte olup Yortan Kültürü adı verilen üretim tekniği stil özelliklerine sahip bir sürahi/testidir. Gövde çapı 19 cm olan eserin yüksekliği 26.5 cm.dir.
Anılan müzayede evi yetkilisi ve İngiliz vatandaşı Thelma Bishop tarafından Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’ne takdim edilen söz konusu eser Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi koleksiyonuna dahil edilmek üzere 2017 Mart Ayı’nda  teslim alınmıştır.


İngiltereyortankabı01.jpg