KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü

CUMHURİYET MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri:

Adres : Cumhuriyet Bulvarı II.Meclis Binası No:22 Ulus/ANKARA
Tel : 0 312 310 53 64
E.mail : cumhuriyetmuzesi@ktb.gov.tr
Sorumlu olduğu il/ilçe :
Bağlı Birimleri :
Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış):  Açılış Saati: 10:00 Kapanış Saati: 17:00

1923 yılında Mimar Vedat TEK tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası Mahfeli olarak inşasına başlanmış olan bina, I.TBMM binası yeterli gelmeyince işlevi değiştirilerek Meclis olarak düzenlenmiş ve 18 Ekim 1924 tarihinde hizmete açılmıştır.

Bodrum üzerine iki kat olarak kesme taştan inşa edilmiş olan bina, çini panolar, geniş saçaklar, Osmanlı ve Selçuklu motiflerinin kullanıldığı kalemişi süslemeli ahşap tavanlar gibi uygulamaları ile I. Ulusal Mimarlık Dönemi özelliklerini yansıtmaktadır.

Türk siyasi tarihinde önemli yeri olan II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası, meclis işlevini 27 Mayıs 1960 tarihine kadar 36 yıllık bir dönem boyunca sürdürmüştür.
      
1961 yılında meclisin yeni yapılan modern binasına taşınması üzerine bu bina, 1961-1979 yılları arasında CENTO Genel Merkezi olarak kullanılmış, CENTO’nun lağvedilmesi ile aynı yıl Kültür Bakanlığı’na devredilmiştir. Ön kısmı, onarım ve restorasyon çalışmalarının ardından düzenlenerek 30 Ekim 1981 tarihinde Cumhuriyet Müzesi olarak ziyarete açılmış, arka kısmı ise Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü olarak kullanılmaya başlamıştır.

Müze giriş katında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk üç cumhurbaşkanına ait kişisel eşyalar ile cumhuriyetin ilk döneminde gerçekleştirilen ekonomi ve sanayi alanındaki kalkınma hamleleri vitrinlerde sergilenen çeşitli objeler ile anlatılmaktadır. Ayrıca binanın meclis olarak hizmet verdiği dönemde kullanılan eşyalar de teşhire sunulmuştur. İkinci katta ise Başbakanlık Çalışma Odası, Cumhurbaşkanlığı Çalışma Odası, Cumhurbaşkanlığı Kabul Salonu, Meclis Başkanlığı Odası ile idari odalar yer almaktadır.

Müze girişinin karşısında ise Atatürk’ün “Büyük Nutku”nu okuduğu Genel Kurul Salonu ile halihazırda Zübeyde Hanım ve Makbule Hanım’a ait kişisel eşyaların sergilendiği Süreli Sergi Salonu bulunmaktadır.

  • Müze Genel Görüntü
  • Cumhurbaşkanlığı Kabul Salonu
  • Ankara-Cumhuriyet03.jpg
  • Ankara-Cumhuriyet04.jpg
  • Ankara-Cumhuriyet05.jpg
  • Ankara-Cumhuriyet06.jpg
  • Ankara-Cumhuriyet07.jpg
  • Alpullu Şeker Fabrikası’nda üretilen ilk şekerin yer aldığı şekerlik
Ankara-Cumhuriyet09.jpg
Atatürk’ün günümüze ulaşan fotoğraflarından çok yaygın olarak bilinen baklava dilimli süveteri, konservasyon geçirmiş olup, Atatürk odasında özel eşyalar vitrininde sergilenmektedir.


Ankara-Cumhuriyet10.jpg
İstanbul Belediyesi tarafından 1911 yılında Osmanlı Mebusan Meclisi’ne hediye edilen meclis çanı, 16 Mart 1920’de İstanbul’u işgal eden İngilizlerin aynı gün Meclisi Mebusanı basmasından sonra Ankara’da toplanacak mecliste kullanılmak üzere İstanbul’dan getirilmiştir. Ankara’da ilk olarak 23 Nisan 1920 cuma günü öğleden sonra çalmaya başlamış, Atatürk’ün 1927 tarihinde 36 saat 33 dakika süren Nutkuna ve meclisin bütün kararlarına tanıklık etmiştir.1911 tarihlidir.
Ankara-Cumhuriyet11.jpg
Anıtkabir Müzesi'nden devraldığımız fincanın dudak değen kenar kısmını ince ve güzel bir hatla yazılmış Fatiha Suresi çevrelemektedir. İki yanlarda ise Felak ve Nas  sureleri  yer almaktadır. Yazı ve süslemelerdeki hafif silinmeler çok kullanılmış olduğunu göstermektedir. Eser,  Mustafa Kemal Atatürk Odasında sergilenmektedir.


Ankara-Cumhuriyet12.jpg
Atatürk’ün 29 Ekim 1933’te  “Az zamanda çok ve büyük işler yaptık”  hitabıyla da hatırlanan 10.Yıl Nutku'nu okuduğu mikrofon. Eser, Atatürk İlke ve Devrimleri Odası'nda sergilenmektedir.