KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Isparta İli, Atabey İlçesi, İslamköy Köyü Koruma Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmar Planı (1/5.000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1.000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Açıklama Raporu Yapımı) Hizmet Alım İşi