KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin Galata Mevlevihanesi Müze Müdürlüğü'nün Bağlı Birimi Haline Getirilmesi

İstanbul İli, beyoğlu İlçesi, 284 Ada, 102 Parselde bulunan ve mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait olup kültür varlığı olarak tescillenmiş olan taşınmaz Bakanlığımız adına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş olup "Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi" adıyla İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi Müdürlüğü'ne bağlı birim olarak işlevlendirilmiştir.

Kamuoyuna duyururulur.