KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Tarihi Liman Kenti (İzmir) [2020]

Alanın coğrafi ve stratejik konumu ile kara ve deniz ticaret yollarının birleştiği Akdeniz’in önemli ticaret limanlarından biri olma özelliği sayesinde Helenistik Dönem’den itibaren kesintisiz yerleşim görerek o dönemden itibaren ticari ve kültürel bir merkez olmuş, özellikle, Osmanlı coğrafyasında bir liman kenti olarak gelişerek oluşumunu farklı kültürel ve dini yapılar, hanlar, arastalar, pasajlar, otellerle donanan ticari merkezi ve farklı kültürlere ait mimari mirasın etkileşim içinde üretildiği süreçler ile üretim tüketim modelleri, ekonomik sistemler ve karşılıklı birbirini etkileyen sosyo-politik değişimleri desteklemiştir. Bu niteliklerinden dolayı “İzmir Tarihi Liman Kenti” olarak (ii), (iii), (iv) kriterleri kapsamında Dünya Miras Geçici Listesi’ne dahil edilmiştir.

  • DMA_Gecici_Izmir_tarihi_liman_1.jpg
  • DMA_Gecici_Izmir_tarihi_liman_2.jpg
  • DMA_Gecici_Izmir_tarihi_liman_3.jpg
  • DMA_Gecici_Izmir_tarihi_liman_4.jpg