KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Beypazarı Tarihi Kenti (Ankara) [2020]

Tarihi ticaret merkezini çevreleyen ve daha çok 19. ve 20. yüzyılın başlarında inşa edilen geleneksel evlerin yer aldığı mahallelerden oluşan ve bu tarihi doku içindeki dini, sosyal ve ticari yapıları ile Beypazarı, kırsal bir kasabada Osmanlı kent sisteminin uygulamalarını açıkça göstermektedir. Dönemin idari, ekolojik (İnözü Vadisi), estetik, ekonomik (çarşı), teknolojik (ev mimarisi) ve sosyo-kültürel (kıyafet vb.) koşullarını ortaya koyan 19. yüzyıl Osmanlı şehirciliğinin korunmuş bir örneğidir. Alan, Selçuklu ve Osmanlı dini mimarisinin bozulmamış ürünlerini ve iç ve dış mekansal düzenleri, malzeme özellikleri, yapısal unsurları, iç tasarım öğeleri ve doğaya uygun sokak dokuları ile geleneksel Türk evlerinin paha biçilmez örneklerini korur. Bu niteliklerinden dolayı “Beypazarı Tarihi Kenti” olarak (iii) kriter kapsamında Dünya Miras Geçici Listesi’ne dahil edilmiştir.

  • DMA_Gecici_Beypazari_1.jpg
  • DMA_Gecici_Beypazari_2.jpg
  • DMA_Gecici_Beypazari_3.jpg