KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24. maddesine göre Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 24.04.2020 tarih ve 31108 sayılı Resmi Gazete ile 23.05.2020 tarih ve 31135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24. maddesine göre Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 24.04.2020 tarih ve 31108 sayılı Resmi Gazete ile 23.05.2020 tarih ve 31135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu listelerin Resmi Gazetede yayımlanması ile  19.06.2019 tarih ve 30806 sayılı Resmi Gazete ile 23.09.2019 tarih ve 30902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi” ve “Proje ve Proje İle İlgili Hizmet Alımı İşleri İçin Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi” yürürlükten kalkmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

2020 Yılı Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik Alan Firmalar ve İletişim Bilgileri
2020 Yılı Proje ve Proje ile İlgili Hizmet Alımı İşleri İçin Ön Yeterlik Alan Firmalar ve İletişim Bilgileri