KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tescilli Kültür Varlıklarının Kullandırılması Duyurusu

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN
TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIKLARININ KULLANDIRILMASI DUYURUSU
TK-28

1- Hakkari İli, Şemdinli İlçesi, Bağlar Köyünde bulunan 102 ada, 65 parselde kayıtlı Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 05.12.1990 tarih ve 619 sayılı kararı ile tescil edilen taşınmaz, 5225 sayılı Kültür Yatırım ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ve bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca çıkarılan “Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 25 yıl süreyle irtifak hakkı tesisi yoluyla Müze (müze işlevini destekleyecek birimler ile yeme-içme üniteleri, satış birimleri vb. işlevler verilerek) olarak yerli tüzel kişilere kullandırılacaktır.


2- Yatırımcıların 08/06/2020 günü saat 16.30'a kadar “Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik” in 7. maddesi ile Tescilli Kültür Varlıklarının Kullandırılması Şartnamesi (TK-28) gereğince istenilen bilgi ve belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Evrak’ına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3- Söz konusu taşınmaz için tüzel kişilik olarak başvurulmalıdır.

4- Bakanlığa yapılan başvurular, Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde ve Kullandırma Şartnamesinde belirlenecek hususlar kapsamında İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilir.

5- Bakanlıkça istenilen teminat; kesin ve süresiz teminat mektubu veya Türk Lirası cinsinden nakit olarak verilir. Nakit T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TR370000100100000350121007 IBAN nolu hesaba yatırılacaktır.

6- Başvuruya esas ayrıntılı bilgi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Emlak Dairesi Başkanlığı, Anafartalar Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:4 A Blok 06050 Ulus/Altındağ/ANKARA adresinden alınabilecektir.(Tel: 0 312 470 63 71 – 0312 470 63 72)
 
7- Bakanlık, ön izin verilmeyen yatırımcıların teminatını iade eder.

8- Bu duyuru kapsamında yapılacak kullandırmalarda 5225 sayılı Kültür Yatırım ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik, Tescilli Kültür Varlıklarının Kullandırılması Şartnamesi hükümleri ve ilanda belirtilen diğer hususlar uygulanır.

9- İnceleme Komisyonu; yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda Şartnamede yer alan taşınmazın başvuru sahiplerine tahsis edilip edilmeyeceği hususunda serbesttir.

10- Bu şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin eksik veya yetersiz olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.Bilgi föyüne (PDF) ulaşmak için lütfen tıklayınız..

Şartnameye (Word) ulaşmak için lütfen tıklayınız..
Şartnameye (PDF) ulaşmak için lütfen tıklayınız..