KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Müzelerimiz ve Örenyerlerinin Kapalı Kalma Süresi Uzatılmıştır

Çin  Halk  Cumhuriyeti'nde  ortaya  çıkan  ve  dünya  geneline  yayılan  Koronavirüs (COVID-19) tehdidinin toplum sağlığı açısından oluşturduğu risk durumu ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki ilgili bilim kurullarının tavsiyeleri doğrultusunda Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm müze ve örenyerleri ile bu mekanlarda hizmet veren museum shop, otopark, cafe vb. tüm ticari  alanların  ziyarete  kapalı  tutulma  süresi Bakanlık  Makamından  alınan  16.05.2020  tarih  ve  345371  sayılı  Onayı ile   01.06.2020  tarihine  kadar  uzatılmıştır.

Kamuoyuna ve ziyaretçilerimize duyurulur.