KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ilısu Barajı Sempozyumu

Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ile koordineli olarak yürütülen Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamındaki çalışmalara ilişkin düzenlenecek 3. Uluslararası Ilısu Barajı ve HES Projesi Sempozyumunun açılışı Mardin İlinde gerçekleştirildi.

IlısuHESSempozyumu01.JPG
Sempozyum açılışı ve saygı duruşu

Söz konusu sempozyumda Ilısu Barajı rezervuar alanında kalan ve baraj sularından doğrudan ya da dolaylı etkilenen kültür varlıklarının korunması ve kurtarılmasına yönelik yürütülen kazı, araştırma ve arkeometri çalışmalarının yanı sıra Hasankeyf ilçesindeki anıtların korunması ve yeni yerleşim alanına taşınması amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların kamuoyuna sunulması ve bilim dünyasıyla paylaşılması amaçlanmıştır.
Bu kapsamda, ilki 2011 yılında Mardin’de gerçekleştirilen sempozyumun ikincisi 07-10 Ekim 2013 tarihleri arasında Siirt İlinde gerçekleştirilmiş olup, anılan projede sona gelinmesi nedeniyle sempozyumun üçüncüsüde 11-13 Kasım 2019 tarihleri arasında Mardin İlinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

IlısuHESSempozyumu02.JPG
Bilim Kurulları adına Prof. Dr. Vecihi ÖKAYA’nın açılış konuşması


IlısuHESSempozyumu03.JPG
Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza ALTUNEL’in açılış konuşması


IlısuHESSempozyumu04.JPG
Mardin Valisi Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan V.  Mustafa YAMAN’ın konuşması


Sempozyum süresince, Türk bilim adamlarının yanı sıra yabancı bilim adamları tarafındanda proje kapsamında yürütülen arkeolojik faaliyetler ve baraj altında kalacak kültür varlıklarının korunmasına dair bilimsel tekniklerin, uygulamaların ve önerilerin  sunulup tartışıldığı toplam 34 bildiri sunulacaktır.

IlısuHESSempozyumu05.JPG
Salondan Genel Görünüm
3. Uluslararası Ilısu Barajı ve HES Projesi Sempozyumu 13 Kasım 2019 tarihinde Mardin İli kültürel alanları ile Hasankeyf’e düzenlenecek çevre gezisiyle sona erecektir.  
Ayrıca, Sempozyumda sunulan bildiriler, Bakanlığımızca yayımlanacaktır.