KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3. Uluslararası Ilısu Barajı ve HES Projesi Sempozyumu

ilisusempozyum.jpg

Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ile koordineli olarak yürütülen Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamındaki çalışmalara ilişkin bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Ilısu Barajı ve HES Projesi Sempozyumu 11-13 Kasım 2019 tarihleri arasında Mardin İlinde gerçekleştirilecektir. 

1980-1993 yılları arasında yüzey araştırmaları ile başlayan çalışmalar, 1986 yılında Hasankeyf kazıları, 1998 yılından itibaren de alandaki diğer sistematik kazılarla devam etmiştir. 

Ilısu Barajı rezervuar alanında kalan ve baraj sularından doğrudan ya da dolaylı etkilenen kültür varlıklarının korunması ve kurtarılmasına yönelik yürütülen kazı, araştırma ve arkeometri çalışmalarının yanı sıra Hasankeyf ilçesindeki anıtların korunması ve yeni yerleşim alanına taşınması amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların kamuoyuna sunulması ve bilim dünyasıyla paylaşılması büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, ilki 2011 yılında Mardin’de gerçekleştirilen sempozyumun ikincisi 07-10 Ekim 2013 tarihleri arasında Siirt İlinde gerçekleştirilmiş olup, projede sona gelinmesi nedeniyle sempozyumun üçüncüsüde 11-13 Kasım 2019 tarihleri arasında Mardin İlinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyum süresince, Türk bilim adamlarının yanı sıra yabancı bilim adamları tarafındanda proje kapsamında yürütülen arkeolojik faaliyetler ve baraj altında kalacak kültür varlıklarının korunmasına dair bilimsel tekniklerin, uygulamaların ve önerilerin sunulup, tartışılacağı toplam 34 bildiriye yer alacaktır. 

Ayrıca, Sempozyumda sunulan bildiriler, Bakanlığımızca yayımlanacaktır.

Sempozyum programını indirmek için lütfen buraya tıklayınız...