KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Topkapı Sarayı Müzesi’nin Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına Devri

TOPKAPI SARAYI MÜZESİ, CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞINA TAHSİS EDİLMİŞTİR.

06 Eylül 2019 Tarihli ve 30880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 44 sayılı “Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” gereğince Topkapı Sarayı ve müştemilatındaki taşınmazlar; tüm hizmetleri Başkanlıkça yürütülmek üzere 06 Eylül 2019 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına tahsis edilmiştir.
       
Kamuoyuna duyurulur.

Topkapıdevir01.jpg