KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24. maddesine göre Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 19.06.2019 tarih ve 30806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24. maddesine göre Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 19.06.2019 tarih ve 30806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu listelerin Resmi Gazetede yayımlanması ile  13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı Resmi Gazete ile 22.03.2019 tarih ve 30722 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi” ve “Proje ve Proje İle İlgili Hizmet Alımı İşleri İçin Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi” yürürlükten kalkmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Uygulama İşleri İçin 2019 Yılında Ön Yeterlik Alan Firmalar ve İletişim Bilgileri
Proje ve Proje İle İlgili Hizmet Alımı İşleri İçin 2019 Yılında Ön Yeterlik Alan Firmalar ve İletişim Bilgileri