KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kanlıdivane Ören Yeri Nekropolünden Çalınan LahitMersinkaybolaneser01.jpg

Envanter No

 

Adı

Lahit

Cinsi

Kalker Taş

Dönemi

Roma

Ağırlığı

Bilinmiyor

Ölçüleri

2.56m. uzunluğunda, 1.20m genişliğinde, 1.40m yüksekliğindedir

Tanımı

Nekropol alanından çalınan lahdin tespitedilebilmesiiçinMersin Müze Müdürlüğüarşivindeyapılanincelemesonucunda,Doç.DrÜmit AYDINOĞLUtarafından2015yılındahazırlanan"KanlıdivaneDağlıkKilikia'daBirKırsal Yerleşimin Arkeolojisi" kitabının 57. Sayfasında basılı olan görseller ile parselde bulunan ikinci lahdin karşılaştırılması yapılarak çalınan lahdin görsel verisine ulaşılmıştır. Söz konusu yayındaneldeedilenbilgilerveMüdürlüğümüzarşivindentespitedilenfotoğrafagöre çalınan lahit 2.56m. uzunluğunda, 1.20m genişliğinde, 1.40m yüksekliğindedir. Lahtin uzun yüzündeortadabukranion(boğabaşı)ilebirleştirilmişikigirland(bitkiselçelenkler) girlandların üzerinde ise bir kadın ve erkek büstü yer almaktadır. Lahit köşeleri de yine bukranionlarla bezenmiştir. Girlandların orta kısımlarında aşağıya doğru üzüm salkımları sarkmaktadır. Kısa kenarlarda yine ucundan üzüm salkımları sarkan girland çelenkleri arasına aslan başı yerleştirilmiştir.