KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24. maddesine göre Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı Resmi Gazete ile 22.03.2019 tarih ve 30722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24. maddesine göre Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı Resmi Gazete ile 22.03.2019 tarih ve 30722 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu listelerin Resmi Gazetede yayımlanması ile 11.05.2017 tarih ve 30063 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Uygulama İşleri İçin 2017 Yılında Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi” ve “Proje ve Proje İle İlgili Hizmet Alımı İşleri İçin 2017 Yılında Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi” yürürlükten kalkmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.Uygulama İşleri İçin "2018 Yılı Proje ve Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik Değerlendirme Başvurusu İlanı" Doğrultusunda Ön Yeterlik Alan Firmalar ve İletişim Bilgileri

Proje ve Proje ile İlgili Hizmet Alımı İşleri İçin "2018 Yılı Proje ve Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik Değerlendirme Başvurusu İlanı" Doğrultusunda Ön Yeterlik Alan Firmalar ve İletişim Bilgileri