KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ 2019/1), 09.02.2019 tarih ve 30681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.