KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı

Bakanlığımızda görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini sağlamak, görevinin  gerektirdiği  bilgi  ve  becerilerini  geliştirmek,  etkinlik  ve  sorumluluk  bilinci  ile yetiştirilerek  verimliliğini  artırmak  ve  daha  ileriki  görevlere  hazırlanmaları  için  Genel Müdürlüğümüzce hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.

Bu kapsamda; Bakanlığımız "Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği" ve "Eğitim Kurulu Kararı" doğrultusunda  hazırlanan,  "2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı"na aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı