KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kocaeli Müzesi'nden Çalınan Renkli Kabartma Pano

Env.28
 
 
Kazı Envanter No /Inventory Nr : 2009-Env.28 
Buluntu Yeri / Provenance  : Kocaeli, Çukurbağ Kurtarma Kazısı
Eserin Adı / Object Type  : Kabartma Friz Parçası  / Relief Frieze Piece
Malzemesi / Material   : Mermer / Marble
Eserin Devri / Period   : Roma / Roman
Ölçüler / Measurements  : 96x82x17 cm 
Kazıda Bulunduğu Yer / Find Spot : A Açması 
Tanım    : Karşılıklı, gövdeleri cepheden, yüzleri birbirine dönük ve profilden verilmiş, Bir imparator ve bir Nike figürü betimlenmiştir. İmparator dizlerinin üzerine inen üzerinde sarı boya izleri bulunan iki parçalı savaş giysisi, üzerine sağ omuzu üzerinde tutturulmuş kalın kumaştan kırmızı renkli pelerin giyinmiştir. Sol kolunun dirsekten aşağısı kırık ve noksandır. sağ kolu pelerinin içinde kalmış, sağ eli ile pelerini tutar biçimde betimlenmiştir. Saç ve sakalları kırmızıya boyanmış, yüz hatları ayrıntılı işlenmiştir. Nikenin üzerinde kalın kumaştan khiton vardır. Etek kıvrımları uçuşur şekilde betimlenmiştir. Sarı boyanmış saçları başının arkasında topuz yapılmıştır. Elinde tuttuğu zafer çelenginin yarısı ile sol kolunun dirsekten aşağısı kırık ve noksandır. Arkasında her iki kulak hizasından başlayan yarı açık kanatlar betimlenmiştir. Sol kanadının alt yanında başka bir figüre ait izler bulunmakla beraber, kırık ve noksan olduğundan, ne olduğu tan olarak anlaşılamamaktadır.
Description   : An emperor and a figure of Nike is depicted facing each other. Their body is depicted frontal. There are red and yellow traces on the costume of the emperor and Nike. Emperor’s right hand and foot is broken. He has a breast plate on his body and a cloack on his left shoulder. Nike figure’s left arm is missing. ;She is carrying a girland branch to emperor.