KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Müzesi Konferansları

9 Kasım 2018 tarihinde Prof.Dr. Suat ATEŞLİER tarafından “Aiolis ile Troas Arasındaki Mimari İlişkiler”, Doç.Dr. Murat ÇEKİLMEZ tarafından “Myrina ve Gryneion Arkeoloji Yüzey Araştırmaları Projesi” ve Dr. Emre ERDAN tarafından”Tisna Antik Kenti ve Yeni Araştırmalar “ konulu sunumlar İzmir Müzesi Müdürlüğü konferans salonunda yapılacaktır.