KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çorum Müzesi Eğitim Çalışmaları

Çorum Müzesi Müdürlüğünce gerçekleştirilen müze eğitim çalışmaları kapsamında; 16-19/04/2018 tarihleri arasında Çorum Bahçeşehir Koleji öğrencileri ile 3 gün süren  müze eğitim çalişmalari yaptırılmıştır. Toplam 121 öğrencinin katıldığı çalışmalar; müze gezisi ile başlayarak, ara bul, takı tasarımı, buğday öğütme, kazı havuzu, resim çalışması, çiviyazılı tablet etkinliği ve mühür baskısı ile son bulmuştur.

  • Çorummüzeeğitim01.jpg
  • Çorummüzeeğitim02.jpg
  • Çorummüzeeğitim03.jpg
  • Çorummüzeeğitim04.jpg