KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

27. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu Antalya’da Başladı

Ülkemizde, Bakanlığımıza bağlı müze Müdürlüklerince gerçekleştirilen müze kurtarma kazılarının bildiriler halinde sunulup, tartışıldığı 1990 yılından itibaren her yıl farklı illerde düzenlenen ve büyük bir katılımla gerçekleştirilen Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumunun 27.'si Antalya İlimizde başladı.
Bilimsel bir toplantı niteliğinde olan ve Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce düzenlenen Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu, alanında önemli bir bilimsel faaliyettir.
Bakanlığımız Merkez ve taşra teşkilatlarından yaklaşık 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumunda kurtarma kazıları ile laboratuvar çalışmalarına yönelik 35 bildiri sunulacaktır. Söz konusu bildiriler 1 cilt halinde Bakanlığımızca basılarak bilim dünyasıyla paylaşılacaktır. Sunulan bildiriler Bakanlığımızın http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44758/e-kitap.html internet adresinde de ayrıca yayımlanmaktadır.
Anılan organizasyon kapsamında Bakanlığımıza bağlı Müze ve laboratuvar Müdürleri ile Bakanlığımız yetkililerinin katılımıyla Müze ve Laboratuvar Müdürlüklerinin sorun ve çözüm önerilerinin görüşülüp değerlendirildiği bir toplantıda gerçekleştirilmiştir.
Bahse konu organizasyon 11 Nisan 2018 tarihinde katılımcılara yönelik olarak Phaselis ve Olympos Antik Kentlerine düzenlenecek çevre gezisiyle son bulacaktır.

Kurtarmakazısempozyumu01.jpg

Kurtarmakazısempozyumu02.jpg