KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Restorasyon ve Konservasyon İşlemlerinde Malzeme Analizi Başvuruları

Kültür ve Turizm Bakanlığı birimleri dışında çeşitli kurum ve kuruluşlar ile özel şahıslar tarafından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüklerine iletilen malzeme analizi ve rapor hazırlama talepleri, Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün 11.01.2018 tarih ve 13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda ücretli olarak gerçekleştirilecektir.

Söz konusu taleplere yönelik iş ve işlemler, aşağıda yer alan ve "TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarı Standardında" belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanan dokümanlar kullanılarak yürütülecektir.

1. Malzeme / Numune Alma Formu
2. Analiz / Deney ve Rapor Hizmetleri Başvuru Formu
3. Malzeme / Numune Etiket Örneği