KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

27. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu Basın Notu ve Sempozyum Programı

Ülkemizde, Bakanlığımıza bağlı müze Müdürlüklerince gerçekleştirilen müze kurtarma kazılarının bildiriler halinde sunulup, tartışıldığı 1990 yılından itibaren her yıl farklı illerde düzenlenen ve büyük bir katılımla gerçekleştirilen Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu bilimsel bir toplantı niteliğindedir.

Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce düzenlenen Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu, alanında önemli bir bilimsel faaliyettir.

2017 yılında bağımsız olarak gerçekleştirilen Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumunun 26’cısı 19-20 Nisan 2017 tarihleri arasında Hatay İlinde yapılmıştır.

Söz konusu sempozyumun 27’cisi 09-11 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olup anılan sempozyumda Müze Müdürlükleri tarafından 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen kurtarma kazıları ile ilgili 35 adet bildiri sunulacaktır.
Bakanlığımız Merkez ve taşra teşkilatlarından yaklaşık 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek sempozyumunda sunulan bildiriler 1 cilt halinde Bakanlığımızca bildiri kitabı olarak basılmakta olup ayrıca sunulan bildiriler Bakanlığımızın http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44758/e-kitap.html internet adresinde de yayımlanmaktadır.
 
Bahse konu organizasyon 11 Nisan 2018 tarihinde katılımcılara yönelik düzenlenecek çevre gezisiyle son bulacaktır.


Sempozyum programına ulaşmak için lütfen tıklayınız..

MüzeKurtarmaSempozyumu01.jpg