KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

101. Fransa’dan iadesi sağlanan bronz dağ keçisi heykelciği (1 adet) (2018)

Erzurum Müzesi Müdürlüğünden kaybolan ve Interpol Çalıntı Sanat Eserleri Veritabanına kayıtlı bir bronz dağ keçisi heykelciğinin Fransa’da faaliyet gösteren bir galeride olduğunun tespit edilmesi üzerine gerekli araştırma ve incelemeler Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir.
Konunun öncelikle iyi niyet çerçevesinde çözümünü teminen, kanıtlayıcı belgeler eseri elinde bulunduran kuruluşa sunulmuş ve iade talebimizin iletilmiştir.
Yapılan görüşmeler neticesinde heykelcik, galeri sahibi tarafından iyi niyet çerçevesinde Bakanlığımıza iade edilmiş ve 15 Ocak 2018 tarihinde ülkemize getirilmiştir.

Fransabronzdagkecisiiade.JPG