KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ömer SEVİM'in Koleksiyonundan Kaybolan Sikke

Afyonkaybolaneser01.jpg  Afyonkaybolaneser02.jpg
                                        ÖN YÜZ                                                                                      ARKA YÜZ


Envanter No

9

Sikkenin Cinsi

Bronz

Devri/Dönemi

Geç Roma

Ölçüsü

Çap:14,5mm Kal:1,5mm

Ağırlığı

1,7gr

Ön Yüz

Başı örtülü verilmiş imparator Constantine’nin sağa dönük başı. Çevresinde bir sıra yazı: DV CONSTANTINVS PT AVG-

Arka Yüz

Sağa doğru hareket eden quadriga üzerinde betimlenen imparator üstte merkezde uzanan tanrının eline uzanmaya çalışıyor.

Inventory No

9

Material

Bronze

Date/Period

Late Roman

Measurements

Dia:14,5mm Thickness :1,5mm

Weight

1,7gr

Obverse

Veiled head of the emperor Constantine to the right surrounded with letters: DV CONSTANTINVS PT AVG-

Reverse

Depicted on the quadriga moving to the right, the emperor is trying to reach the hand of the god at top of the center.