KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hasankeyf Müzesi'nin Batman Müzesi Müdürlüğü'nün Bağlı Birimi Olarak İşlevlendirilmesi

Batman İli Hasankeyf İlçesinde Bakanlığımıza bağlı bir Müze Müdürlüğü kurulması ve "Hasankeyf Müzesi Müdürlüğü" adı altında işlevlendirilmesine yönelik çalışmalar başlamıştır. Anılan  Müzenin  Müdürlük  olarak  işlevlendirilmesi  amacıyla  başlatılan  işlemler tamamlanmamakla birlikte  "Batman Hasankeyf Müzesi ile Arkeopark Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi  İşi"  kapsamında  müzenin  giriş  katının  2018  yılı  Mart  ayı  içerisinde  açılması planlanmaktadır.

Müzecilik hizmetlerinin, idari ve teknik açıdan verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla anılan Müzenin Müdürlük olmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı alınıncaya kadar "Hasankeyf Müzesi", Batman Müzesi Müdürlüğü'nün bağlı birimi olarak işlevlendirilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.