KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Afyonkarahisar İlinde Kaybolan Kültür Varlığı


Afyonkaybolaneser01.jpg

Envanter No

-

Adı

Sunak

Cinsi

Mermer

Dönemi

Roma

Ağırlığı

-

Ölçüleri

Yaklaşık yükseklik 80cm, genişlik 40cm

Tanımı

Taban ve üst kısmında dar ve düz birer silmesi olan, bu silmelerden iç ve dış bükey profille düz orta gövdeye geçiş yapan dikdörtgen prizma formlu sunaktır. Ön yüzdeki rezerv alanının merkezinde, cepheden betimlenmiş bir boğa başı kabartması yer almaktadır. Ön yüzde yazıt yoktur.

Bulunduğu Yer

Afyonkarahisar İli, Merkez İlçe, Organize Sanayi Bölgesi’nin arka girişi istikametinde gerçekleştirilen kanalizasyon kazısında bulunduğu belirlenmiştir.
Cultural Object Missing from Afyonkarahisar

Inventory No

-

Type of Object

Altar

Material

Marble

Period

Roman

Weight

-

Measurements

App height. 80cm, width 40cm

Description

It is a rectangular prism-shaped altar that has narrow and flat anvils at its base and upper part transit to a flat middle body with inside and outward convex profile. At the center of the reserve area on the front, there is a relief a bull head depicted from the front. There is no inscription on the front.

Place of origin

Found during a sewerage excavation at Organized Industrial Zone in Central District, Afyonkarahisar Province.