KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şanlıurfa Müzesi Eğitim Çalışmaları

Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü eğitim çalışmaları kapsamında Şehit Mustafa Direkli Ortaokulu öğrencilerine yönelik olarak müze bahçesinde yer alan arkeopark alanında kültür varlıklarının tanıtılması, milli değerlerimiz olan kültür varlıklarının korunması, onarılması ve saklanması ile gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan ve yapılması gereken çalışmalar anlatılmıştır.
Bu kapsamda müzelerimizi tanıtarak halkımızın milli kültür ve tarih bilgisini zenginleştirmek, bu değerlere sahip çıkılmasını ve eserlerin yurt dışına kaçırılmamasını sağlamak, müzelerin aynı zamanda bir eğitim merkezi olduğu göz önüne alınarak özellikle okul çağındaki çocukları ve halkı bu konularda aydınlatmak gayesiyle çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

  • Şanlıurfamüzeeğitim01.jpg
  • Şanlıurfamüzeeğitim02.jpg
  • Şanlıurfamüzeeğitim03.jpg
  • Şanlıurfamüzeeğitim04.jpg