KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

IV. Tarihi Eserleri Koruma ve Onarım Çalıştayı: "Taş Eserler"

Ülkemizde gerçekleştirilen konservasyon çalışmalarında disiplinlerarası ilişkileri güçlendirmek ve ilgili kurum ve uzmanlar arasında güncel bilgi alışverişi sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz ile İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü koordinasyonunda önceki yıllarda seramik, metal ve cam eserler özelinde düzenlenen “Tarihi Eserleri Koruma Onarım Çalıştayları” serisinin dördüncüsü “Taş Eserler” konusunda 07-09 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya’da Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüklerinde görev yapmakta olan restoratörlerimiz ve bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecektir.

3 gün sürecek olan çalıştayda; “Taşlarda Bozulma / Bozunma”, “Belgeleme ve Teşhis Teknikleri”, “Yöntem Belirleme ve Uygulama”, “Malzeme Seçimi” ve “Vaka Çalışmaları” konularında 22 bildiri sunulacaktır. 

Taşçalıştayı01.jpg
Taşçalıştayı02.jpg