KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Milas'ta 'Çömlekçi Mahallesi' Ortaya Çıkarıldı

Muğla İli, Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, 253 ada, 38 parselde, I.Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan taşınmaz üzerinde,  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile Milas Müze Müdürlüğü Başkanlığında 2005,2006 ve 2016 yıllarında çalışmalar yapılmıştır. 2017 yılı çalışmaları 03.06.2017 tarihinde başlamış ve 20.10.2017 tarihinde sona ermiştir.

Söz konusu çalışmalar neticesinde, alanda bu güne kadar farklı tipolojilerde (mermer plaka tekne tipi, örgü tekne tipi) toplam 32 adet mezar tespit edilmiştir. Mylasa Antik Kentinin Arkaik Dönem (M.Ö 7-6 yy.)  ve Klasik Dönem (M.Ö 5-4 yy.) Nekropollerinden biri olarak kullanılan alanda Geç Hellenistik ve Erken Roma  (M.Ö 1 yy - M.S 1.yy.) döneminde kullanıldığı düşünülen son derece iyi korunmuş iki adet fırın tespit edilmiştir. Bu fırın tiplerine Batı Anadolu'da çok fazla rastlanılmamaktadır.

Bu bölgenin Mylasa Antik Kenti içerisinde Hellenistik ve Roma dönemlerinde kullanılan önemli bir üretim merkezi olabileceği tahmin edilmektedir. Nekropol içerisinde ortaya çıkarılan üçüncü fırının, bu alanın Geç Hellenistik ve Erken Roma  (M.Ö 1 yy - M.S 1.yy.) döneminde bir çömlekçi mahallesi olabileceği görüşünü desteklemektedir. Bu fırınlarda üretilen çanak çömleklerin arasında ticari amforalar, lekaneler (leğen), sürahiler, pişirme kapları, su künkleri, döşeme tuğlaları yer almaktadır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün bilimsel destekleri ile yapılan kazı çalışmaları Arkeoloji Bölümü öğrencilerinin eğitimine katkı sağlamıştır. Önce nekropol sonra çömlekçi mahallesi olarak kullanılan alanda kazılarla ortaya çıkarılan buluntuların çeşitliliği ve zenginliği, Mylasa Antik Kentinin belgeleme çalışmalarını aydınlatıcı niteliktedir.

  • Milaskazı01.JPG
  • Milaskazı02.JPG
  • Milaskazı03.JPG
  • Milaskazı04.JPG
  • Milaskazı05.jpg
  • Milaskazı06.JPG
  • Milaskazı07.JPG