KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bergama Müzesi Eğitim Çalışmaları

03.11.2017 tarihinde Manisa Bahçeşehir Koleji birlikte müzede drama eğitim çalışmaları yapılmıştır. Müze uzmanları eşliğinde Zeus Sunağı (Tanrılar-Gigantlar), Asklepios ve rahip hekimlerin Asklepion Kutsal Alanına uyguladıkları tedavi yöntemleri, Parşömenin bulunuşu başlıklı konularda öğrenci grupları oluşturularak drama şeklinde eğitim çalışmaları yapılmıştır. Konularla ilgili senaryo doğrultusunda gruplar canlandırma yaparak Pergamon Antik Kenti hakkında genel bilgiler ile  belirtilen konular ile ilgili detaylı şekilde bilgilendirilmişlerdir. Ayrıca öğrencilere arkeolojik bir kazının tekniği doğrultusunda uygulaması yaptırılmıştır. Daha sonra öğrencilere Bergama Müzesi ve Asklepion Ören Yeri gezdirilmiştir.


  • Bergamamuzeegitim01.JPG
  • Bergamamuzeegitim02.JPG
  • Bergamamuzeegitim03.JPG
  • Bergamamuzeegitim04.jpg
  • Bergamamuzeegitim05.jpg