KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Milas Ören Arkeopark Alanı (Açık Hava Müzesi)

Muğla ili, Milas ilçesi, Yeniköy-Kemerköy Linyit İşletmeleri maden ruhsat sahası içerisinde kalan arkeolojik alanlarla ilgili kültür varlıklarının tespit, tescil ve kurtarılmasına yönelik arkeolojik çalışmaları yürütme görevi Bakanlığımızca Milas Müze Müdürlüğü’ne verilmiştir. 2006 yılından 2014 yılına kadar, TKİ-GELİ-YLİ Müdürlüğü’nün daimi desteği ile yürütülen kazı çalışmaları, 2014 yılından itibaren Yeniköy İşletme Müdürlüğü Dekapaj sahası IC Enerji ile Limak Yatırım Ortaklığı’na devredilmiş Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile YKEÜTAŞ arasında imzalanan protokol hükümleri çerçevesinde söz konusu şirket sponsorluğundaki kazılar halen devam etmektedir.  

Maden ruhsat sahası içerisinde yer alan Belentepe, Hüsamlar, Mengefe kazı alanlarında devam etmekte olan kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan ve yerinde korunması mümkün olmayan kültür varlıkları ile ilgili olarak, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, "Kazı ve bilimsel belgeleme çalışmaları tamamlanan ancak yerinde korunması mümkün olmayan ve kaldırılması öngörülen, dromoslu oda mezarlar başta olmak üzere her tipten birer örneğin usulüne uygun olarak taşınması" yönünde bir karar almıştır. Bu karar kapsamında 2013 yılından itibaren kazı başkanı ve bilim heyeti kurulunun uygun görüşleri doğrultusunda belirlenen anıtsal nitelikte mezarlar ve mimari yapılar ile bölgenin arkeolojik mirasını yansıtan ünik örnekler, Milas İlçesi, Ören Mahallesi'nde yer alan Arkeopark alanına taşınmıştır.

Bu çalışmalar kapsamında 75 adet mezar, dört adet zeytinyağı işliği, iki adet konut tabanı kazı alanlarında bulundukları şekli ile rölöve planlarına sadık kalınarak taşınıp, kurulumu gerçekleştirilmiştir. Açık hava müzesi olarak planlanan alanda yapılan kültürel sektöre yönelik bu çalışma, Türkiye'de yapılan ilk kapsamlı örnek olması açısından son derece önemlidir.

Halen devam eden taşıma işlemleri tamamlandıktan sonra arkeopark alanında, 2018-2019 yılları içerisinde, etnografik ev şeklinde düzenlenecek olan karşılama merkezi, güvenlik üniteleri, zeytinyağı atölyesine ait bir canlandırma ünitesi, yürüyüş parkurları, peyzaj düzenlemesi gibi bir takım çalışmaların yapılarak bu alanın açık hava müzesi olarak kültür turizmine açılması planlanmaktadır. 

 • Arkeopark Vaziyet Planı
 • Koruma Amaçlı Çatı Örtüsü (1)
 • Koruma Amaçlı Çatı Örtüsü (2)
 • Yürüyüş Yolları ve Dinlenme Alanları (1)
 • Yürüyüş Yolları ve Dinlenme Alanları (2)
 • Yürüyüş Yolları ve Dinlenme Alanları (3)
 • Yürüyüş Yolları ve Dinlenme Alanları (4)
 • Yürüyüş Yolları ve Dinlenme Alanları (5)
 • Yürüyüş Yolları ve Dinlenme Alanları (6)
 • Mülaj Çalışmaları
 • Pithos Restorasyonu
 • 07BTM07 No.lu Mezar Taşlarının Numaralandırılması
 • Mezar Taşıma Sırasında Duvarların Numaralandırılması
 • 07BTM07 No.lu Mezar Odası
 • 07BTM07 No.lu Mezar Odasının Giriş kapısı
 • Dromoslu ve Örgü Tekne Mezar Grubu Taşıma Sonrası
 • Plaka ve Örgü Tekne Mezarlar