KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi

Kars İli, Merkez İlçesi, Bülbül Mahallesi, 476 ada, 514 numaralı parselde yer alan "Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi" Müsteşarlık Makamından alınan 30.09.2017 tarih ve E.198488 sayılı onay ile Kars Müzesi Müdürlüğü bağlı birimi olarak işlevlendirilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.