KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

96. İsviçre’den iadesi sağlanan Herakles Lahdi (1 adet) (2017)

İsviçre’nin Cenevre gümrüğünde ele geçirilen Herakles lahdi ile ilgili süreç, 2011 yılında İsviçre Interpol biriminin İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğünü bilgilendirmesi ile başlamıştır. Bu tarihten itibaren Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmış; Türk ve yabancı arkeologlardan rapor istenmiştir. Söz konusu raporlar ve daha sonraki araştırmalar sonucunda eserin, Antalya, Perge antik kentinden kaçak kazılar yoluyla elde edildiği ve yasadışı olarak ülkemiz dışına çıkarıldığı anlaşılmıştır.
İsviçre, Cenevre Başsavcılığının 2015 yılındaki lahdin ülkemize iade kararı, önce Cenevre Mahkemesinde, ardından İsviçre Federal Mahkemesinde temyiz edilmiştir. Davacıların, Federal Mahkeme kararını vermeden önce temyiz başvurularını geri çekmesi üzerine Herakles lahdinin ülkemize iadesi kesinleşmiştir.
13 Eylül 2017 tarihinde Türkiye’ye getirilen Herakles lahdi, 24 Eylül 2017 tarihinde yapılan açılış töreni ile Antalya Müzesinde sergilenmeye başlamıştır.

Herakles Lahdi.JPG