KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin Ziyarete Kapatılması

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Bodrum Kalesi Restorasyon Projesi (1. Etap) işi kapsamında başlayacak olan çalışmalar nedeniyle 13.09.2017 tarih ve 182776 sayılı Onay ile 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren gerekli çahşmalar tamamlanıncaya kadar ziyarete kapatılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

BodrumsualtıArkeolojimüzesi01.JPG