KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bayramda Müzelerin Ziyarete Açık Tutulması

Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Müzelerin 28.08.2017 tarihinde İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi'nin ise 29.08.2017 tarihinde ziyarete açık tutulması Müsteşarlık Makamından alınan 23.08.2017 tarih ve E.174050 sayılı Onay ile uygun görülmüştür.