KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Teslim Baba Türbesi Haziresinde Bulunan Kayıp Mezar Taşı


Denizli İli Pamukkale İlçesi Teslim Baba Türbesi Haziresinde  Bulunan  Kayıp Mezar Taşı

(The Missing Gravestone From Teslim Baba Tomb In Pamukkale, Denizli)


Denizlikaybolaneser01.jpg Denizlikaybolaneser02.jpgCİNSİ/ MATERIAL

Küfeki Taşı/ Limestone

ESERİN ADI/ TYPE OF OBJECT

Mezar Taşı/ Gravestone

BULUNDUĞU YER/ PLACE OF ORIGIN:

Denizli- Pamukkale İlçesi,Cankurtaran Mah.Teslim Baba Türbesinin dışında, kuzey bitişiğinde bulunan haziresinde, mezarların yanında bulunmaktaydı./

At the area next to Teslim Baba Tomb in Pamukkale, Denizli

DÖNEMİ/

PERIOD

Selçuklu/ Seljukian

TANIM/ DESCRIPTION

Sarı küfeki taşından yapılmış olan mezar taşı dikdörtgen prizma formlu olup uzun kenarlarından biri iç bükey bir kavis yapmıştır. Kavisin başlangıç kısmında da yaklaşık 0.02m. genişliğinde düz bir silme ve hemen alt kısmında da 0.10m. genişliğinde ikinci bir silme vardır. Taşın kısa kenarına verilen çeyrek daire formunun kenarlarında yine 0.01 genişliğine sahip silme dolanmaktadır. Profilden bakıldığında taş kartal/koç formunu andırmaktadır.

The tombstone made of yellow limestone has a rectangular prism shape and one of its long sides is curved. At the headend of the curve, there exist a flat molding about 0.02 m. and in the lower part another molding, 0.10m in width is seen. There is a second deletion in width. On the edges of the quadrant at the short side of the stone, there is a molding with a width of 0.01m. From the side view, the stone resembles an eagle / a ram.

ÇALINDIĞININ TESPİT EDİLDİĞİ TARİH/

DESIGNATION DATE OF STOLEN

02.05.2017