KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Göbeklitepe Ören Yeri’nin Ziyarete Kapatılması

Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü’ne bağlı örenyerlerinden biri olan Göbeklitepe Ören Yeri, kazı alanı üst örtü projesi çalışmaları nedeniyle 15.07.2017 tarihine kadar geçici olarak ziyarete kapatılmıştır.