KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

26. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu Basın Bildirisi

Ülkemizde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze Müdürlüklerince gerçekleştirilen müze kurtarma kazılarının bildiriler halinde sunulup, tartışıldığı 1990 yılından itibaren her yıl farklı illerde düzenlenen ve büyük bir katılımla gerçekleştirilen Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu bilimsel bir toplantı niteliğindedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce düzenlenen Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu, son dört yıl “Uluslararsı Müzecilik Çalıştayı” ile birlikte gerçekleştirilmiş olup bahse konu organizasyonun sonuncusu 2016 yılında Antalya İlinde yapılmıştır.

2017 yılında bağımsız olarak gerçekleştirilecek olan Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumunun 26’cısının 19-20 Nisan 2017 tarihleri arasında Hatay İlinde yapılması planlanmıştır. Bahse konu sempozyumda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Müze Müdürlükleri tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen kurtarma kazıları ile ilgili 34 adet bildiri sunulacaktır.

Ayrıca, anılan organizasyon kapsamında 19 Nisan 2016 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Yöneticileri, ilgili Birim Amirleri ve Müze Müdürlerinin  katılımıyla müzelerimizde yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışılıp değerlendirileceği bir toplantının yapılması planlanmıştır.  

Her yıl, bir önceki yılın sempozyumunda sunulan bildiriler 1 cilt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca bildiri kitabı olarak basılmakta olup ayrıca sunulan bildiriler Bakanlığın http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44758/e-kitap.html internet adresinde de yayımlanmaktadır.     

21 Nisan 2017 tarihinde Hatay İlinde bulunan kazı alanları ve ören yerlerine yapılacak çevre gezisi ile sona erecek olan sempozyuma, Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilatlarından yaklaşık 250 kişi katılacaktır.