KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Eğitim Etkinlikleri

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde 28-29.03.2017 tarihlerinde, İlkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan “Uluburun Batığı/ Kaptanın Seyir Defteri” ve “Bul-Boya” isimli müze eğitimi çalışmaları guruplar halinde gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu çalışmada okuma ve yazmayı yeni öğrenen öğrenciler, antik dönemde kullanılan balmumu yazı tabletlerine yazı yazmaya çalışmışlardır. Ayrıca anılan çalışmada öğrencilerin noktalama işaretlerini düzgün kullanmaları, yaratıcılıklarını geliştirmeleri beklenmiş ve kültürel çevre bilincini, yaşayarak ve severek kazanmaları hedeflenmiştir.

  • Bodrumsualtımüzeeğitim01.jpg
  • Bodrumsualtımüzeeğitim02.jpg
  • Bodrumsualtımüzeeğitim03.jpg
  • Bodrumsualtımüzeeğitim04.jpg
  • Bodrumsualtımüzeeğitim05.jpg