KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aydın Müzesi’nde "Müze Okul" Projesi

Aydın Müzesi Müdürlüğü "MÜZE OKUL" Eğitim Projesi kapsamında 18.01.2017 günü Efeler ilçesi Özel Murat Yıldırım İlkokulu 2. sınıfı öğrencileri ile bir eğitim çalışması gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu çalışmada müze öncesi eğitim, okulda öğretmenin yönlendirmesiyle gerçekleştirilmiş; öğrenciler kendilerine ait nesnelerden sergi oluşturmuş ve sonrasında drama yoluyla müze kavramı ile müze kurallarını öğrenmiştir.
Müzedeki etkinliklerde; müze teşhirinde bulunan Nysa tiyatro firizleri üzerinde yer alan kabartmaların çocuklar tarafından incelenmesi ve anlanması sağlanmıştır. Daha sonra çocukların kendilerini bu frizin içinde bulunan betimlemelerde hayal etmeleri sağlanmış ve bu hayallerini resmederek müzede geçirdikleri güne dair hislerinin yer aldığı bir kartpostal çalışması yapılmıştır.
Müze sonrasında ise çocukların müzede geçirdikleri günün algı dünyalarındaki yansımasını gözlemlemek için boş sandalye etkinliğinin gerçekleştirilmesinin ardından proje dahilinde eğitime katılan öğrencilere Aydın Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanan katılım belgeleri verilmiştir.

  • Aydınmüzeetkinlik01.png
  • Aydınmüzeetkinlik02.png
  • Aydınmüzeetkinlik03.png
  • Aydınmüzeetkinlik04.png