KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aydın Müzesi Müdürlüğü Eğitim Etkinlikleri (1)

Aydın Müzesi Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Müze Eğitim Birimi" tarafından hazflanan "MÜZE oKUL" Eğitim Projesi kapsamında 14.12.2016 günü Efeler ilçesi Fitnat Nihat Azizler ilkokulu 4D sınıfı öğrencileri ile eğitim çalışmalan yapılmıştır.

Söz konusu çalışma kapsamında müze öncesinde okulda öğrenciler tarafından oluşturulan sergi ve drama çalışması ile müze kuralları anlatılmış olup, müzede ise müze teşhirinde yer alan kremasyon kabı üzerinde kendi tasarımları ile bezeme yaptırılmıştır. Bu etkinlik sırasında eserin görsel olarak çocuklar tarafından tanınması ve eser ile ilgili keşif etkinliği öncesi hazrlık olması planlanmıştır. Daha sonra teşhirde soru-cevap yöntemi ile kremasyon kabı tanıtılmtş, son olarak yapılan müze gezisi ile etkinlik sona ermiştir. Müze sonrasında ise müzede geçirdikleri günün algı dünyalarındaki yansımasını gözlemlemek için kendi hayal ettikleri eserler resim olarak çizdirilmiş ve kendi ifadeleri ile anlatmaları sağlanmıştır. Aynca Müze Müdürü Yılmaz AKKAN tarafından eğitime katılan öğrencilere birer katılım belgesi verilmiştir.

  • Aydınmüzeetkinlik1-01.JPG
  • Aydınmüzeetkinlik1-02.JPG
  • Aydınmüzeetkinlik1-03.JPG
  • Aydınmüzeetkinlik1-04.JPG
  • Aydınmüzeetkinlik1-05.JPG
  • Aydınmüzeetkinlik1-06.JPG