KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konservasyon ve Restorasyon Alanında Mesleki Yetkinlik ve Unvan Tanımları Çalıştayı

Genel Müdürlüğümüze bağlı Müze Müdürlükleri ile Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüklerinde görev yapmakta olan restoratör/konservatörlerin unvan tanımlarının yasal düzenlemelerle belirginleştirmek, bu meslek grubuna mensup uzmanların mesleki yeterliliklerini uluslararası boyutlara taşımak ve bu alanda istihdamın arttırılmasını sağlayabilmek için idari ve teknik açıdan yapılabilecekleri belirlemek amacıyla İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen “Konservasyon ve Restorasyon Alanında Mesleki Yetkinlik ve Unvan Tanımları Çalıştayı” İstanbul’da 08-10 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Çalıştaya Genel Müdürlüğümüze bağlı Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlükleri ile Müze Müdürlüklerinde görev yapmakta olan 100’e yakın restoratörün yanı sıra ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), ECCO (European Confederation of Conservator-Restoration Education). İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Gazi Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi, İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü, Devlet Personel Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından yetkililer ile İtalya, Almanya, Kanada ve Yunanistan’dan uzmanlar katılmaktadır.


  • Konservasyonçalıştayı05.jpg
  • Konservasyonçalıştayı01.jpg
  • Konservasyonçalıştayı02.jpg
  • Konservasyonçalıştayı03.jpg
  • Konservasyonçalıştayı04.jpg